TERUG IN AMSTERDAM

Persconferentie 12 Augustus 2015

Het theaterschip Azart – “De Zottenschuit” oftewel “The Ship of Fools” is een gedroomde werkelijkheid.
Ze heeft zich het verzonnen voorrecht verworven zich te wijden aan De Dingen Die Er Werkelijk Toe Doen.
Dat is, ze leeft in de natuur, altijd te water, met de vogels en de golven, met en van de wind.
Dat is, ze leeft temidden der mensen, tussen volkeren, culturen en talen, tussen gewoonten en gebruiken en culinaire geneugten.
Ze leeft met elkaar, met een bemanning die vaak meer een bevrouwing is, met een crew van doeners en denkers die een gezamenlijk doel schept en nastreeft.
Ze leeft met en van het theater, met de Kunsten, het hoogste en kwetsbaarste menselijk goed.
Ze vaart zonder adres, facturen of subsidies, zonder budget, boekhouding bezit of bankafschriften.
Ze is een vrije republiek, een varende vrijstaat laverend tussen wetten, regels en staten.
Ze maakt een reis die tegelijk een wereldreis en levensreis is, een enkele reis zonder bestemming.
Ze is op een voortdurende pelgrimsvaart, in Lof der Zotheid – de Zotheid die deze verdwaalde en verdwaasde wereld zo node mist.

In het jaar 1990:
Een opera-tenor met de passie van advocaat heeft het schip vijf jaar lang juridisch achtervolgd en aan de ketting gelegd.
2000: Een Alkmaarse polder zat zonder elektra omdat ze voer op een zeventiende-eeuwse kaart uit de Bosatlas.
2009: Het schip verloor haar anker en ankerketting die nog steeds liggen te wachten onder de modder in de baai van Marseille.
2013: In een baai in Baskenland werd het zinkend schip ternauwernood door de brandweer gered. De vier motoren stonden onder water.
Ze voert een voortdurende strijd met de elementen, tussen ego’s en tegen angsten, vaak op het randje van het maximale.

“The Ship of Fools” is erfgenaam van een duizendjarige traditie die van een uitbundige heidense lente- en vreugdeparade tot een Christelijk beeld van de Verdoemenis werd.
Het schip is in de geschiedenis altijd een schip op wielen geweest, de zotste kar in de karnavalsparade.
In het jaar 1133 voer een door weversknechten getrokken Blauwe Schuit van Aken naar Maastricht in een spoor van woeste feesten.
De bischop van Sint Truiden noemde dat schip in zijn analen een “Diabolicam Technam”, het Werktuig van de Duivel.
Ze is het universele beeld van de Wereld Op Drift, van de Maatschappij Die De Koers Kwijt Is.
Dit beeld behoort tot de essentie van het Europese erfgoed omdat ze God en Koning te kijk kon zetten en aldus de Wereld Op Zijn Kop.
Dit beeld weet kinderen en kunstenaars nog altijd te inspireren en provoceert spontaan de glimlach van het publiek, van burgers en passanten en van menig havenbeambte.
“The Ship of Fools” biedt Europa een visie en een verhaal dat haar belangrijkste waarden vertegenwoort.

In 2016 vindt de feestelijke herdenking plaats van de vijfhonderdjarige sterfdag van Jeroen Bosch.
De visionaire schilder heeft vijf composities op het thema van de Zottenschuit nagelaten.
Eén van zijn verloren werken, bewaard gebleven in een gravure van Pieter van der Heyden, heet Die Blauw Schuyt.
De Nederlandse taal kent nog veel meer eeuwenoude synoniemen die haar activiteiten beschrijven, zoals “Het Narrenschip”, “Het Speelschip” of “De Zuipschuit”.
Als schip op wielen bestaan nog altijd de synoniemen “De Wielschuit”, “Het Karrenschip” of “Het Wagenschip”.
Die Blauw Schuyt – “De Blauwe Schuit” is de nieuwe geuzennaam van de zottenschuit.
Heel het schip, heel het staande want en alle scheepsobjecten worden geverfd in een mosaiek van honderdelf verschillende tonaliteiten blauw.

“The Ship of Fools” is een honderdjarig schip, gebouwd als zeillogger en ruim vijftig jaar actief als de Scheveningse haringlogger SCH4.
In 1929 kreeg het schip haar eerste motor en de kapitein een hokje om te sturen.
De Duitsers hebben haar vijf jaar lang als oorlogsschip ingezet.
Het schip is dik dertig jaar acht meter verlengd geweest, om meer harinkjes te kunnen verstouwen.
In 1971 werd ze het állerlaatste schip dat uitvoer met de haringvleet, in een traditie die in 1418 in Hoorn werd uitgevonden en die Holland meer dan vijf eeuwen welvaart en proteïne leverde.
In de jaren zeventig, toen Veronica even uit de lucht moest, werd ze als radiopiraat ingericht.
In 1989 werd ze “The Opera Ship” en bezocht negen steden in Holland en Duitsland.

“The Ship of Fools” is erfgenaam van de eeuwenoude Amsterdamse maritieme tradities die tot bron van haar inspiratie diende.
Ze heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan de Amsterdamse schippers en monteurs – vrienden die het maritieme erfgoed in stand houden.
Ze heeft haar thuishaven gevonden op het KNSM/Java-eiland dat tot de opkomst van Schiphol het Venster van Amsterdam op de Wereld was, de Nationale Aankomst- en Vertrekhaven.
The Ship of Fools” is erflater van een Amsterdams grotestadsplein wiens vier armen vier kaden – en vier bestemmigen zijn: de Suriname-, Sumatra-, Levant- en Javakade.
Eindpunt van Lijn Tien is het beginpunt van een wereldreis.
Zeeburg Ligt Aan Zee.
Het Azartplein is een levende ‘Lieu de Mémoire’ van een geschiedenis die nog dagelijks geschreven wordt.
Het Azartplein is de thuishaven van een eigentijds “Bontekoe-Scheepsjournaal, ofte(wel) gedenckwaerdige Beschrijvinge der wonderlijcke en gevaerlijcke saecken”
Dit is een hedendaags Hollands zeemansverhaal, een legende van ontoetingen en creatie dat geschreven wordt door theatermakers, radiomakers, filmmakers, muzikanten, designers, schrijvers, graffiti-artiesten, kledingontwerpers, videomakers…

“Azart” is een Moors woord voor bloem dat duizend jaar geleden de naam werd van een dobbelspel dat zich over heel Europa verspreidde.Deze bloem was afgebeeld op kant zes van de dobbelsteen – die als je haar gooide het spel onmiddelijk verloor.Met het spel reisde het woord door heel Europa en kreeg overal een verschillende betekenis:

“Pech” op zijn Portugees – azar

“Lot” of “Bestemming” op zijn Catalaans of Spaans – atzar of azar
“Een Gewaagde Onderneming” op zijn Italiaans – azzardo
“Kans” of “Toeval” op zijn Frans – l’hasard
“Gevaar” of “Risico” – hazard – op zijn Engels
Op zijn Russisch kreeg “Azart” de betekenis van “De Hartstocht Om Alles Op Het Spel Te Zetten”.
Peking moge een “Plein Van De Hemelse Vrede” hebben waarop tanks burgers verpulveren, Amsterdam heeft haar “Plein Van De Riskante Bezieling”.
Alpha Zulu Alpha Romeo Tango

“The Ship of Fools” biedt de stad Amsterdam een eigentijdse Oost-Indiëvaarder aan – een Cultureel Ambassadeur van een stad die haar maritiem erfgoed verenigt met haar potentie als een internationaal centrum der kunsten en media.
“The Ship of Fools” biedt de stad Amsterdam een eigentijdse reis naar de Levant aan, een reis naar de Oost langs vijftien tot twintig handelsposten aan de Hollandse Handelsrouten, voor een culturele, artistieke uitwisseling met de volkeren die ze bezoekt – om te delen in plaats van te stelen.
“The Ship of Fools” biedt Amsterdamse – en internationale – kunstenaars en kunstenmakers een permanent ‘artist in residence’ aan, een reizend Festival of Fools dat in iedere stad een of twee maanden een bruggenhoofd bouwt.
Aan wal word een blauw festivalterrein ingericht dat bestaat uit het schip als podium en decor, een tribune voor 250 personen, een Tuin van Verrukkingen, een Bestiarium van mythische fantasiebeesten, een radiostatio, een theehuis ..
Deze plek fungeert als een tijdelijke ontmoetingsplek, als een jaarmarkt der kunsten, van voorstellingen, tentoonstellingen, gesprekken en feesten, waarin locale artiesten worden aangemoedigd deel te nemen of op te treden.
Het Festival of Fools is gewijd aan de wonderlijke wereld van Jeroen Bos, aan de Hellevaart van de Blauwe Schuit op weg naar de Hemel.
Artiesten van alle disciplines en pluimage zijn welkom.
Centraal staat het theater als de meest persoonlijke, directe en interactieve kunstvorm, een Der Revolutionaire Dingen Die Er Werkelijk Toe Doen.

De sleutel tot het project is de onbaatzuchtige inzet van honderden artiesten, verenigd in het eigentijdse “Gilde van de Blauwe Schuit”.
De bestemming is de Australische woestijn dat het schip als een modern “Karrenschip” op wielen oversteekt als de apotheose van de duizendjarige geschiedenis van “The Ship Of Fools”.

Het boegbeeld is een lepel en vork: “Hier Zijn We – We Hebben Honger”
Honger naar alles dat het leven voedt.

E La Nave Va! Een Schip Moet Varen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *